lente en zomer

Door de quizzes in deze volgorde te maken zul je steeds meer vogelgeluiden leren herkennen.

Level 1.1  Wulp, Grutto en Tureluur
Level 1.2 Veldleeuwerik, Graspieper en Gele Kwikstaart
Level 2      heel level 1
Level 3.1 Visdief, zwarte stern, grote stern en dwergstern
Level 3.2 Koolmees, pimpelmees, glanskop en matkop
Level 4     heel level 3
Level 5     heel level 2 en 4

Level 6.1 Winterkoning, heggemus en boompieper
Level 6.2 Tjiftjaf, fitis en groenling
Level 7      heel level 6
Level 8.1 Vink, kneu en roodborstje
Level 8.2 Zwartkop, tuinfluiter en braamsluiper
Level 9     heel level 8
Level 10   heel level 6 en 8
Level 11   level 2, 4, 6  en 8

Level 12.1 Boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw
Level 12.2 Huismus, ringmus en putter
Level 13     heel level 12
Level 14.1 Gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart en witte kwikstaart
Level 14.2 Spreeuw, spotvogel en boomklever
Level 14.3 Bonte vliegenvanger, grauwe vliegenvanger en noordse nachtegaal
Level 15     heel level 14
Level 16    heel level 12 en 14
Level 17   alle zomervogels