Winter

level 1.1  ijsvogel, aalscholver en zeearend
level 1.2  fuut, dodaars, meerkoet en waterhoen
level 2     heel level 1
level 3.1 kuifeend, tafeleend en brilduiker
level 3.2 grote zaagbek, middelste zaagbek en nonnetje
level 4   heel level 3
level 5     heel level 2 en 4
level 6.1 fazant, patrijs, kwartel en korhoen
level 6.2 wilde eend, krakeend, smient en pijlstaart
level 7    heel level 6
level 8.1 slobeend, wintertaling en zomertaling
level 8.2 kieviet, goudplevier en scholekster
level 9  heel level 8
level 10  heel level 6 en 8
level 11 alle wintervogels